home
WELKOM  » TOPSTUKKEN  » DE ELITEGRAVEN VAN WIJSHAGEN
NL |  FR |  DE |  EN

Wijshagen in de Limburgse Kempen, 1986. Kapitein Emery van de US Air Force is met zijn metaaldetector in een oude opgravingsput aan het zoeken. De detector gaat aan het piepen en na wat graven ontdekt Emery deze geribde emmer, en verder fragmenten van paardentuig en bronzen hulsjes waarvan we de functie niet kennen. Deze vondsten dateren van ongeveer 425 voor Christus. Maar dit was maar nog het begin…

In Wijshagen groeven archeologen na de ontdekking van de kapitein een heel grafveld op. De meeste graven waren eenvoudig, maar drie ervan behoorden toe aan rijkere lui. Ze bevonden zich onder een grafheuvel. Alle drie bevatten ze een emmer, en verder persoonlijke sieraden en fragmenten van paardentuig.

Het woord ‘emmer’ klinkt bedrieglijk: deze bronzen stukken waren echte statussymbolen. Het geribde exemplaar is geïmporteerd. Kijkt u even naar de grootste van de twee gladde emmers: één van de hengseloogjes is doorgesleten door het intense gebruik. Deze emmers gingen dus al een tijdje mee voor ze in een graf belandden.

De drie emmers bevatten crematieresten. Uit onderzoek bleek dat het om twee mannen gaat. Van de derde dode kennen we het geslacht niet. Alle drie waren ze tussen twintig en veertig jaar jong.

Belangrijk hier is om te melden dat deze stukken prestigegoederen uit het kerngebied van de Kelten zijn

© Gallo-Romeins Museum