home
WELKOM  » VIRTUEEL BEZOEK  » VAN BRONS NAAR IJZER
NL |  FR |  DE |  EN

Klik op het grondplan om de virtuele toer te starten 

Error showing flash-object.

VAN BRONS NAAR IJZER 

Midden-Europa en de vroege ijzertijd (800 tot 450 v.Chr.):

Europa is vanaf 800 voor Christus het toneel van ingrijpende veranderingen. Wapens, sieraden en gebruiksvoorwerpen zijn meer en meer van ijzer. IJzer is sterker dan het brons dat tot dan toe werd gebruikt. Er ontstaan ook grotere handelsnetwerken dan in de bronstijd. Behalve ijzer speelt het bewaarmiddel zout een belangrijke rol in de economie.

Vooral in Midden-Europa komen nieuwe machtscentra tot stand. Het gaat om verspreide groepen van mensen, elk met hun eigenheid. Zij vormen dus niet één groot rijk. Vele centra onderhouden nauwe relaties met gebieden rond de Middellandse Zee. Typisch zijn de nederzettingen op een hoogte en de indrukwekkende ‘vorstengraven’.

We noemen dit de Hallstatt-cultuur. Hallstatt is een Oostenrijks dorp waar zout werd ontgonnen, en een belangrijke vindplaats.